Kameny v našich orgánech

Proč se vůbec kameny v těle tvoří a co to znamená pro lidské zdraví?

Nejčastějším místem vzniku kamenů jsou: žlučník, ledviny a vývodné cesty močové včetně močového měchýře.
Dalším orgánem, v němž jsou někdy při rentgenovém vyšetření nalezeny kameny, je slinivka břišní, žláza, která leží za žaludkem a plní funkci jak vnitřní, tak vnější sekrece.

Tvorba kamenů uvnitř těla byla vždy považována za chorobnou predispozici, za základ dalších chorobných změn. Na vznik kamenů uvnitř těla působí řada faktorů. Nejdůležitějšími jsou:
- nevyvážená, kyselinotvorná strava, kterou konzumuje většina lidí;
- pití vody, která je znečištěna chemikáliemi a anorganickými látkami;
- používání velkého množství kuchyňské soli, jak je tomu zvykem u mnoha lidí;
- velká konzumace nasycených tuků.
Nevyvážené stravovací návyky vedou k vytváření jedů, které nemohou být z těla vyloučeny a chemickými procesy v těle se přeměňují v kameny. Na vzniku kamenů a zatvrdlin se zpočátku podílí zánětlivé nebo zánětům podobné procesy, na jejichž konci dochází k ukládání minerálů. Prakticky každá pitná voda obsahuje anorganickou sloučeninu - uhličitan vápenatý. Všechny tyto procesy a anorganické látky jsou příčinou vzniku kamenů v životně důležitých orgánech.

„Klidné" žlučové kameny jsou ty, které zůstávají klidně ležet ve žlučníku, a proto nezpůsobují náhlé tělesné bolesti, které nazýváme žlučníkovou kolikou. Avšak tyto „klidné" kameny se mohou stát kdykoli nepříjemně „aktivními". Nejčastěji v naprosto nevhodném okamžiku.

Aktivní žlučové kameny mohou postihnout nejen samotný žlučník, ale mohou zasáhnout i žlučovod, který přivádí žluč ze žlučníku i z jater do střev. Dochází k tomu často v případech, kdy se žlučník stáhne, aby mohl vyloučit žlučový kámen. Když kámen na své cestě ven uvázne, vznikne, akutní bolestivý záchvat. Častým následkem bývá též zánět žlučníku a hlavního žlučovodu. Ucpe-li kámen hlavní žlučovod, nemohou játra odvádět do střev žluč, která je potřebná ke správnému trávení. Samotná játra se dostávají též do potíží. Výsledkem je žloutenka. Žlutá barva žluči se pak objevuje na kůži a na bělmu očí. Zbarvení kůže prozrazuje také přítomnost „klidných" žlučových kamenů. Na vyloučení kamenů nestačí "životní energie" x chem. složení

Ledvinové kameny
Příčinou vzniku ledvinových kamenů je především tvrdá pitná voda, která je nasycena uhličitanem vápenatým a dalšími anorganickými látkami.

 

Na světě existují tisíce nemocnic, operace jsou prováděny po celých 24 hodin. Mnozí pacienti musí být operováni proto, aby jim mohly být vyjmuty kameny z močového měchýře, ledvin či žlučníku. Budete i vy příště na řadě?

 

Organické a anorganické <= | => Minerální soli

s2Member®