Co je „čistá voda“ a destilovaná voda?

 

Někteří autoři a přednášející lektoři vyvolali nešťastným způsobem zmatek kolem destilované vody. Nazvali ji „měkkou vodou" - tedy vodou, která byla upravována vodním změkčovadlem. To není správné.

 

Měkká voda má vysoký obsah sodíku, vápníku a jiných anorganických látek. Na základě této mylné informace - provedlo hned několik zdravotnických časopisů zavádějící srovnání, při nichž šlo o pokus zkonstruovat tažení proti destilované vodě. Tak např. byla uveřejněna srovnání dvou skupin lidí. Jedni měli jen malé srdeční a oběhové problémy a bydleli v odlehlých oblastech se zdroji tvrdé podzemní vody. Přitom nebyla vzata v úvahu důležitá okolnost, že tito lidé jedli spíše přírodní stravu a že žili v uvolněném venkovském prostředí. Tato venkovská skupina byla jen na bázi vody srovnávána s lidmi, kteří bydleli v přeplněných velkoměstech. Zde byla k dispozici jen chemicky upravená voda z vodovodu, která ještě navíc protékala domácími změkčovacími přístroji (omylem byla tato voda označena za „destilovanou").

Větší procento lidí z města trpělo vysokým krevním tlakem a jinými srdečními oběhovými potížemi. Nebyl brán zřetel na to, že městské obyvatelstvo bylo vystaveno většímu stresu a že muselo konzumovat stravu bez vitálních látek a průmyslově zpracované potraviny z regálů supermarketů. To všechno byly důležité faktory, ovlivňující srdeční a oběhová onemocnění.
Tito samozvaní „badatelé" chyběli patrně ve škole, protože se dopouštěli základních chyb! Čtenáři si takových skutečností většinou nevšimnou, a tak může dojít k zbytečnému pomatení. Nenechte se proto zmást takzvanými „experty", kteří vás chtějí poučovat o vodě a zvyklostech v jídle.

 

Co je destilovaná voda?
Destilovaná voda je jedinou čistou vodou - jedinou vodou, kterou byste měli konzumovat. Jak jsem již výše vysvětlil, není „měkká voda" totožná s destilovanou vodou. Také „filtrovaná voda" nebo „ionizovaná voda" nejsou destilovanou vodou. Existuje pouze jedna metoda, pomocí níž lze vyrobit 100% destilovanou vodu, a to je destilace párou. Při destilaci se odpaří jen čistá voda - H2O a všechny anorganické látky a jiná znečištění zůstávají mimo. Prozkoumali jsme na trhu dostupné přístroje a vybavení na výrobu destilované vody a máme přehled o nových přístrojích.

 

Zářící zdraví - Největší poklad života <= | => Co máme pít?

s2Member®