Zářící zdraví – Největší poklad života

 

Buďte svým vlastním pánem
Nepijte vodu, která obsahuje chemikálie a anorganické látky. Nejezte potraviny, které byste neměli jíst. Buďte silnější, než je vaše tělesná žádostivost. Nepodléhejte žádnému pokušení.
Velmi brzy zjistíte, že vaše nezdravé touhy zmizí. Skutečně zdravý člověk se umí vždy sebeovládat. Největším triumfem je vítězství nad sebou samým. Nemějte strach, že budete označeni za „komického blázna" nebo „podivína", protože chcete v zájmu zdravého způsobu života změnit své zvyklosti v jídle a pití.

 

Pravděpodobně nikdy neexistovala nová idea, která přinesla lidstvu požehnání a nebyla nejprve zesměšněna. Vzpomeňte si vždycky na následující pádné důvody k setrvání u vašeho programu zdraví!
• Nezvratné přírodní zákony.
• Váš zdravý lidský rozum, který vám říká, že jednáte správně.
• Váš cíl - zlepšit zdraví a prodloužit si život.
• Vaše rozhodnutí zabránit nemocem, abyste mohli lépe vychutnat život.
• Staňte se umělcem života a zůstanete mladistvě svěží v každém věku a udržíte si duševní a tělesné schopnosti. Budete svěží, čilí, aktivní a užiteční daleko nad rámec všedních dnů.

Největším pokladem života je zářící zdraví
Zdraví nelze ničím nahradit! Kdo ho vlastní, je bohatší než král!

Pohoda, bezpečí a štěstí pro vás
Můžete si představit něco lepšího, než je přesvědčení, že se nikdy nestanete obětí anorganických látek, jedů a kyseliny močové? Že budete schopni zabránit substancím, vyvolávajícím nemoci, aby vnikly do vašeho těla? Nebude pro vás obrovským ulehčením,
když tento strach zmizí z vašeho života? Jak nádherný je pocit z pozitivního přesvědčení, že budete žít tak dlouho, jak budete chtít a že můžete poradit svým dětem, příbuzným a přátelům, jak lze žít v pohodě, bezpečí a bez obav z lidských nemocí a předčasné smrti. Vypuzení pocitu životního strachu z vašeho vědomí se vám zdá jistě „příliš krásné, než aby bylo pravdivé." Ale tento báječný stav je nejen možný, ale pro každého dokonce i lehce dosažitelný. Musíte mít jen pevnou vůli a řídit se zásadami, uvedenými v knize.
Jsem hluboce a upřímně přesvědčen o tom, že všechny druhy nemocí a bolestí si způsobujeme sami. Můžete jim lehce zabránit tím, že přestanete pít vodu, obsahující chemikálie a anorganické látky, a nebudete přijímat sůl ve všech jejích formách, a naopak budete konzumovat přírodní potraviny a absolvovat denně pevný program tělesného pohybu.

Prevence je lepší než léčba
Žijeme neustále ve strachu z nemocí a smrti, ačkoliv si to málokdy jasně uvědomujeme. Toto podezírání bychom jistě rozhořčeně odmítli a tvrdili, že se smrti nebojíme. Avšak mnozí z nás připouštějí, že mají strach ze smrtelně probíhajících nemocí nebo z toho, že v důsledku nenadálé nemoci by poklesla jejich současná výkonnost.
Bojíme se většinou věcí, kterým nerozumíme, neboť jsme se naučili očekávat katastrofy, které vznikají z nepředvídatelných příčin. Kdybychom jasně poznali, co je nemoc a odkud přichází, kdybychom znali její příčiny - čeho bychom se pak měli obávat, než sebe samých?

Předcházet nemocem znamená vyhýbat se jejich každodenním potenciálním příčinám. Příčina nemocí tkví v přecpávání těla mrtvou stravou, chemickými a anorganickými látkami, solí a stoupajícím množstvím toxických, kyselinu obsahujících konečných produktů z trávení a látkové výměny. Nemoci mají tedy svůj počátek ve stavech, které můžeme sami kontrolovat. Když by mohly být nemoci léčeny odklonem od špatného způsobu výživy, nemohlo by se jim zcela předcházet správnými návyky? Prevence je zdarma, ale ušetří mnoho bolestí, utrpení a výdajů. Uvažujeme-li logicky, musíme uznat, že jediná rozumná metoda udržení zdraví spočívá v předcházení příčin nemocí, a ne v čekání, až nějaká nemoc propukne.

Prevence je jediná cesta, která nám dopomáhá k tomu, abychom zůstali mladiství, vitální a zdatní. Chceme-li se vyhýbat nemocem, musíme mít základní znalosti o našem těle. Tělo sestává z milionů buněk, které se nacházejí v elektrolytickém roztoku. Roztok obsahuje vápník, hořčík, draslík, sodík, fosfor, chloridy a sírany, dále stopové prvky jako např. měď a zinek. Jsou to všechno organicky vázané minerálie, neboť tělo nemůže přijímat anorganické látky k výstavbě svých buněk. Tyto látky se udržují v rozpuštěné formě ve vodě. Tělo je složeno asi ze 70 % z vody. Proto můžeme vydržet delší dobu bez potravy, ale bez vody můžeme žít jen asi 72 hodin.

Z toho vidíte, jak je důležité, aby tělo dostávalo nejen dostatek vody, ale aby to byla voda naprosto čistá. Avšak převážná většina lidstva pije normální vodu s chemickými přísadami a anorganickými látkami.
Tělo si nemůže samo vybírat, ale musí přijmout to, co mu nabídnete. Když dáte svému tělu vodu, která obsahuje chemické a anorganické látky, musí se s tím vyrovnávat. Uskladňuje je proto ve vašich tepnách, žilách, kloubech, očích, uších, nosu, hrtanu, žlučníku a ostatních důležitých orgánech.

Pijte pouze destilovanou vodu <= | => Co je „čistá voda" a destilovaná voda?

s2Member®